เทคโนโลยีนาโนไลโปโซมอลเสริมของสัตว์ทั้งหมาและแมว

สารพฤกษเคมีส่วนใหญ่ ไม่สามารถบรรจุในปริมาณที่เข้มข้นเพื่อขนส่งไปยังกระแสเลือดได้เนื่องจากมีความเสถียร และการดูดซึมต่ำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักเกิดขึ้นกับคนและด้านสัตวแพทย์ทั้งหมาและแมว ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการย่อยสลายสารอาหารในตับ จึงจำเป็นจะต้องมีการใช้ระบบขนส่งสารอาหารแบบใหม่ ที่เรียกว่า ระบบขนส่งนาโนไลโปโซม

Liposome standalone grey

ไลโปโซม เป็นอนุภาคทรงกลมขนาดนาโน ที่ประกอบไปด้วยลิพิดชนิดฟอสโฟลิพิดสองชั้นหรือมากกว่าขึ้นไป ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์มาก โดยชั้นเหล่านี้จะหันส่วนหางเข้าหากัน ซึ่งการเกิดขึ้นแบบนั้นก็เพราะฟอสโฟลิพิดเป็นสารแอมฟิฟิลิกที่มีโครงสร้างโมเลกุลทั้งส่วนหัวที่ชอบน้ำ เรียกว่า ไฮโดรฟิลิก และส่วนหางที่ชอบไขมัน เรียกว่า ไฮโดรโฟบิก เมื่อฟอสโฟลิพิดเข้าไปอยู่ในสารละลายน้ำ ส่วนหางที่ชอบไขมันจะหันเข้าหากัน ก่อตัวเป็นฟอสโฟลิพิดสองชั้นระดับนาโน ซึ่งป้องกันไม่ให้ส่วนหัวที่ชอบน้ำเข้ามาผสมกับส่วนหางที่ชอบไขมัน

 

ข้อดีของ ระบบขนส่ง เทคโนโลยีนาโนไลโปโซมอล

– เยื่อหุ้มโฟสโฟลิพิดของนาโนไลโปโซมจะไม่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ กรด และน้ำดีต่างๆ

– ไลโปโซมจะถูกดูดซึมไปที่ลำไส้เล็ก ขนส่งไปยังหลอดเลือดดำและเข้าสู่ระบบน้ำเหลือง โดยจะไม่ผ่านไปยังตับ

 

– ไลโปโซมมีความเป็นพิษที่ต่ำ และยังไม่ทำลายการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

– ทั้งส่วนผสมที่ละลายน้ำ และไม่ละลายน้ำสามารถนำมารวมอยู่ในระบบการขนส่งแบบนาโนไลโปโซมอลได้

– ไลโปโซมมีความสามารถในการนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไปยังเซลล์ได้ในอัตราที่สูง เทียบเท่ากับการฉีดสารเข้าสู่เส้นเลือด

ฝ่ายสัตวแพทย์ ของบริษัท สุพรีม ฟาร์มาเทค จำกัด ได้เป็นผู้บุกเบิกในการใช้ ส่วนผสมนาโนไลโปโซม ในอาหารเสริมของหมาและแมว โดยเราได้รับสิทธิบัตรทางด้าน เทคโนโลยีสีเขียว และได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนไลโปโซมมาอย่างต่อเนื่องสำหรับอาหารเสริมของสัตว์ด้านสัตวแพทย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายต่อหมา และแมว

เราทุกคนต่างก็รักสัตว์เลี้ยงของเรา เพราะสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นแค่เพื่อนร่วมชีวิต แต่ยังเป็นเพื่อนสนิท และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราอีกด้วย และเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราเจ็บป่วยเราก็ควรจะหาวิธีดูแลรักษาเขาให้ดีที่สุด ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า ส่วนผสมระดับนาโนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับหมาและแมวเลยก็ว่าได้