นโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื่องจากความเป็นส่วนตัวของคุณนั้นมีความสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างสูง ทำให้นโยบายของ บริษัท สุพรีม ฟาร์มาเทค ตระหนักต่อความเป็นส่วนตัวของคุณและปฏิบัติตามข้อกฏหมายและกฏข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่บริษัทอาจรวบรวมเกี่ยวกับคุณผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่https://supremepharmavet.com และเว็บไซต์อื่นๆที่บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการ

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2022 และได้รับการปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2022

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บข้อมูลต่างๆรวมถึงข้อมูลที่คุณรับทราบและข้อมูลที่คุณได้ให้กับเราโดยตรง เมื่อใช้งานหรือเข้าร่วมบริการและโปรโมชั่นต่างๆ ตลอดจนข้อมูลที่ถูกส่งอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของคุณ ผ่านการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

การบันทึกข้อมูล

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจบันทึกข้อมูลมาตฐานที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจรวมไปถึงที่อยู่อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของคุณ, ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ที่คุณเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ในแต่ละหน้า รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการชมของคุณ และรายละเอียดทางเทคนิคที่เกิดขึ้นร่วมกับข้อผิดที่่คุณอาจได้พบ

โปรดทราบว่า แม้ข้อมูลนี้อาจไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ แต่อาจรวมเข้ากับข้อมูลอื่นเพื่อระบุตัวบุคคลได้

ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ :

 • ชื่อ
 • อีเมล
 • วันเกิด
 • โทรศัพท์ / โทรศัพท์มือถือ
 • ที่อยู่บ้าน / ที่อยู่ทางไปรษณีย์

 • เหตุผลที่ถูกต้องตามกฏหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

  เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อเรามีเหตุผลที่ถูกต้องในการดำเนินงานดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ เรารวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บริการแก่คุณ

  การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

  เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ เมื่อคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของเรา :

 • ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเราทางอีเมลหรือช่องทางโซเชียลมีเดีย
 • ใช้อุปกรณ์มือถือหรือเว็บเบราว์เซอร์เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของเรา
 • ติดต่อเราทางอีเมล, โซเชียลมีเดีย หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
 • เมื่อคุณพูดถึงเราบนโซเชียลมีเดีย

 • เราอาจรวบรวม, ถือ, ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้, และข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ได้รับการประมวลผลเพิ่มเติมในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านี้ :
 • เพื่อติดต่อและสื่อสารกับคุณ
 • สำหรับการวิเคราะห์, การวิจัยตลาด, และการพัฒนาธรุกิจ, ตลอดจนการดำเนินการและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา, แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง, และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง
 • สำหรับการโฆษณาและการตลาด รวมถึงการส่งข้อมูลส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการถึงคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่เราพิจารณาว่าอาจจะเป็นที่น่าสนใจถึงคุณ
 • เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา, แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง, และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันการทำทุจริต, และเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเราปลอดภัย, เป็นที่ไว้ใจได้, และใช้งานตามเงื่อนไขของกฏข้อบังคับของเรา

 • โปรดทราบว่า เราอาจรวบรวมข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ เข้ากับข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลวิจัยที่เราได้รับจากแหล่งที่เชื่อถือได้

  ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เมื่อเรารวบรวมและประมวลข้อมูลส่วนบุคคล ขณะที่เราเก็บข้อมูลนี้ เราจะปกป้องข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อป้องกันการสูญเสียและการโจรกรรม, ตลอดจนการเข้าถึง, การเปิดเผย, การคัดลอก, และการใช้หรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต

  แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรา เราขอแนะนำว่าไม่มีวิธีการส่งหรือการจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100% และไม่มีใครสามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ เราจะปฏิบัติตามกฏหมายที่บังคับใช้กับเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูล

  คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกรหัสผ่านและระดับความปลอดภัยโดยรวม เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเองภายในขอบเขตของบริการของเรา

  เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน

  เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่เราต้องการเท่านั้น ช่วงเวลานี้อาจขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่จำเป็นอีกต่อไป เราจะลบหรือทำให้เป็นแบบไม่ระบุตัวตนโดยลบรายละเอียดทั้งหมดที่ระบุตัวคุณ

  อย่างไรก็ตาม หากจำเป็น เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมาย การบัญชี หรือการรายงาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บถาวรเพื่อสาธารณประโยชน์ วัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ

  ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

  ผลิตภัณฑ์และบริการของเราไม่ได้มีเป้าหมายโดยตรงต่อเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี และเราไม่ได้มีเจตนารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

  การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจะถูกจัดเก็บและ/หรือประมวลผลในที่ที่เราหรือพันธมิตรของเรา บริษัทในเครือ และผู้ให้บริการบุคคลที่สามดูแลสิ่งอำนวยความสะดวก โปรดทราบว่าสถานที่ที่เราจัดเก็บ ประมวลผล หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเดียวกันกับประเทศที่คุณให้ข้อมูลในตอนแรก หากเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามในประเทศอื่น :

 • เราจะดำเนินการโอนดังกล่าวตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ และ
 • เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • สิทธิของคุณและการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  คุณมีสิทธิ์ที่จะระงับข้อมูลส่วนบุคคลจากเราเสมอ โดยเข้าใจว่าประสบการณ์ของคุณกับเว็บไซต์ของเราอาจได้รับผลกระทบ เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อคุณสำหรับการใช้สิทธิ์ใด ๆ ของคุณเหนือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา คุณเข้าใจว่าเราจะรวบรวม ถือ ใช้ และเปิดเผยตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสงวนสิทธิ์ในการขอรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราถือครองเกี่ยวกับคุณ

  หากเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม เราจะปกป้องข้อมูลดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณเป็นบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

  หากคุณเคยตกลงให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง คุณสามารถเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อ เราจะให้ความสามารถในการยกเลิกการสมัครจากฐานข้อมูลอีเมลของเราหรือยกเลิกการสื่อสาร โปรดทราบว่าเราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเฉพาะจากคุณเพื่อช่วยเรายืนยันตัวตนของคุณ

  หากคุณเชื่อว่าข้อมูลใดๆ ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้อง ล้าสมัย ไม่สมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เข้าใจผิด โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ให้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อแก้ไขข้อมูลที่พบว่าไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ทำให้เข้าใจผิด หรือล้าสมัย

  หากคุณเชื่อว่าเราได้ละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องและต้องการร้องเรียน โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่างและแจ้งรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหา เราจะตรวจสอบการร้องเรียนของคุณโดยทันทีและตอบกลับคุณอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดผลการตรวจสอบของเราและขั้นตอนที่เราจะดำเนินการเพื่อจัดการกับการร้องเรียนของคุณ คุณมีสิทธิ์ติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนของคุณ

  การใช้คุกกี้

  เราใช้ “คุกกี้” เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและกิจกรรมของคุณทั่วทั้งไซต์ของเรา คุกกี้คือข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ที่เว็บไซต์ของเราจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเข้าถึงได้ทุกครั้งที่คุณเข้าชม เพื่อให้เราเข้าใจวิธีที่คุณใช้ไซต์ของเรา ซึ่งช่วยให้เราให้บริการเนื้อหาตามการตั้งค่าที่คุณระบุ

  ข้อจำกัดของนโยบายของเรา

  เว็บไซต์ของเราอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา โปรดทราบว่าเราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาและนโยบายของเว็บไซต์เหล่านั้นได้ และไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดสำหรับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง

  การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของเรา แนวทางปฏิบัติที่ยอมรับในปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือข้อบังคับ หากเราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงที่นี่ที่ลิงก์เดียวกับที่คุณใช้เข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  ติดต่อเรา

  สำหรับคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดต่อไปนี้: supreme.pharmatech@hotmail.com