Probivet - vet probiotics supplements for dogs and cats
SPV_button_Probi-Vet

โพรไบเวท: โพรไบโอติกส์สำหรับสุนัขและแมว

ภูมิคุ้มกันของแมวและสุนัขส่วนใหญ่อยู่ในทางเดินอาหารเช่นเดียวกับมนุษย์ สิ่งสำคัญคือต้องรักษาปริมาณแบคทีเรียที่ดีให้สมดุล เพราะการสร้างสมดุลในลำไส้นั้นคือปัจจัยหลักที่ทำให้สัตว์เลี้ยงเเข็งแรง และหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการเสริมอาหารให้สัตว์เลี้ยงด้วยโพรไบโอติก โพรไบโอติกนั้นเป็นแบคทีเรียที่เป็นมิตร นอกจากมีคุณประโยชน์ด้านการปรับสมดุลทางเดินอาหารแล้ว โพรไบโอติกยังช่วยให้สุนัขและแมวมีสุขภาพแข็งแรงได้อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันสัตวแพทย์นิยมใช้โพรไบโอติกกัน

อย่างแพร่หลาย แถมมีปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นและขยายวงกว้างเป็นอย่างมากในตลาดสัตว์เลี้ยง จนการเสริมอาหารด้วยโพรไบโอติกนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรการรักษาปกติไปเสียแล้ว โพรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งต้องใช้มาตราฐานการผลิตที่มีคุณภาพสูง

แผนกสัตวแพทย์ บริษัท สุพรีม ฟาร์มาเทค สามารถรักษามาตรฐานการผลิตขั้นสูงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโพรไบโอติกที่มีคุณภาพสูงที่สุดและมีอายุการเก็บรักษาได้ยาวนาน

โพรไบโอติกส์ ชนิด โพรไบเวท-จี สามารถช่วยลดการติดเชื้อในทางเดินอาหาร, ลดการติดเชื้อทางปัสสาวะ (UTI), ช่วยลดการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจและอวัยวะสืบพันธุ์, ช่วยลดการแพ้อาหารและท้องร่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพรไบโอติกส์ ชนิด โพรไบเวท-เอ็ม มีประสิทธิภาพในการบรรเทาโรคจากระบบเมแทบอลิซึม สามารถควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสและไขมันในเลือดได้ บรรเทาโรคเบาหวานและโรคอ้วน ตลอดจนช่วยควบคุมโรคไขมันพอกตับและเก๊าท์ได้

โพรไบเวท-จี และ โพรไบเวท-เอ็ม นั้น คืออาหารเสริมชนิด ซินไบโอติกส์ เพราะไม่เพียงประกอบด้วยแบคทีเรียชนิดดีอย่างโพรไบโอติกส์เท่านั้น แต่ยังมีพรีไบโอติกส์ประกอบอีกด้วย มีรายงานวิจัยระบุว่า ประสิทธิภาพจากการเสริมด้วยซินไบโอติกส์นั้นดีกว่าการเสริมด้วยโพรไบโอติกส์เพียงอย่างเดียว

โพรไบเวท-จี คาไนน์:
อาหารเสริม โพรไบโอติกส์ที่ใช้โดยสัตวแพทย์ สำหรับสุนัข
ระบบทางเดินอาหาร
ระบบการเผาผลาญ
โพรไบเวท-จี เฟไลน์:
อาหารเสริม โพรไบโอติกส์ที่ใช้โดยสัตวแพทย์ สำหรับแมว
ระบบภูมิคุ้มกันต้านไวรัส
ระบบตับและไต
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. Administration of Bifidobacterium breve improves the brain function of a 1-42-treated mice via the modulation of the gut microbiome. Nutrients 2021, 13, 1602.
https://doi.org/10.3390/nu13051602

2. Application of bifidobacterium adolescentis CCFM1062 in preparation of functional microbial inoculum, food and/or medicament, CN110368406B

3. Bifidobacterium bifidum for relieving constipation and its fermented food and probiotic preparation. CN112940980A, Jiangsu Academic Papers Database

4. Bifidobacterium breve CCFM1025 attenuates major depression disorder via regulating gut microbiome and tryptophan metabolism: A randomized clinical trial. Brain, behavior and immunity, Vol. 100, Feb 2022, p. 233-241

5. Bifidobacterium longum capable of relieving atopic dermatitis and application thereof. CN109652349B

6. Effects of Zn-enriched Bifidobacterium longum on the growth and reproduction of rats. Nutrients 2022, 14, 783.
https://doi.org/10.3390/nu14040783

7. Efficacy and safety of the probiotic Saccharomyces boulardii for the prevention and therapy of gastrointestinal disorders. Therap Adv Gastroenterol. 2012 Mar; 5(2): 111–125. DOI: 10.1177/1756283X11428502

8. Integrative metabolomic characterization reveals the mediating effect of Bifidobacterium breve on amino acid metabolism in a mouse model of Alzheimer’s disease. Nutrients 2022, 14, 735.
https://doi.org/10.3390/nu14040735

9. Lactobacillus reuteri CCFM1072 and CCFM1040 with the role of Treg cells regulation alleviate airway inflammation through modulating gut microbiota in allergic asthma mice. Journal of Functional Foods,
https://doi.org/10.1016/j.jff.2020.104286

10. Lactobacillus rhamnosus and application thereof in inhibiting helicobacter pylori. CN111607538B

11. Lactobacillus rhamnosus capable of relieving alcoholic chronic liver injury and application thereof. Publication Number WO/2013/127148 dd. 06.09.2013, International Application No. PCT/CN2012/078861

12. Lactobacillus rhamnosus CCFM1107 treatment ameliorates alcohol-induced liver injury in a mouse model of chronic alcohol feeding. PMID: 26626356, DOI: 10.1007/s12275-015-5239-5

13. Lactobacillus rhamnosus CCFM1130 and application thereof in relieving and treating gout, CN112481172A

14. Lactobacillus rhamnosus FJSYC4-1 and Lactobacillus reuteri FGSZY33L6 alleviate metabolic syndrome via gut microbiota regulation. PMID: 33977963 DOI: 10.1039/d0fo02879g

15. Lactobacillus rhamnosus reduces blood glucose level through downregulation of gluconeogenesis gene expression in streptozotocin-induced diabetic rats. International Journal of Food Science Vol. 2020, Article ID 6108575

16. One plant of Lactobacillus reuteri that can be relieved allergic asthma and its application. CN109628359A

17. Oral administration of Lactobacillus rhamnosus CCFM0528 improvesglucose tolerance and cytokine secretion in high-fat-fed, streptozotocin-induced type 2 diabetic mice. Journal of Functional Foods Vol. 10, Sept. 2014, p. 318-326

18. Physiological characteristics, safety evaluation and genetic analysis of Bifidobacterium longum CCFM760. DOI: 10.3969/j.issn. 1673-1689.2020.02.011

19. Probiotic strains alleviated OVA-induced food allergy in mice by regulating the gut microbiota and improving the level of indoleacrylic acid in fecal samples. Pub date: 2022-03-10, DOI: 10.1039/d1fo03520g

20. Screening and probiotic characteristics analysis of Bifidobacteria with relieving constipation. 2019-05-15, GTID: 2370330548976014

โพรไบเวท โบรชัวร์