ที่สุดของคำถามเกี่ยวกับอาหารของคนก็คือ – สุนัขและแมวสามารถกินอะไรได้บ้าง

อาหารของคน คืออาหารของสุนัขและแมว

คำถามที่พบได้บ่อยที่สุดจากเจ้าของแมวก็คือ แมวสามารถกินอาหารทั่วไปของคนได้หรือไม่ ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่จะพบคำถามแบบนี้บ่อยๆจากเจ้าของสุนัขเช่นกัน – สุนัขกินอาหารของคนได้หรือไม่? แผนกสัตวแพทย์ของ สุพรีม ฟาร์มาเทค ได้ศึกษาเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อค้นหาคำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้

  • แมวสามารถกินอาหารคนได้ไหม?
  • อาหารอะไรบ้างที่แนะนำสำหรับแมว?
  • อาหารอะไรบ้างที่ไม่แนะนำให้แมวรับประทาน
  • อาหารอะไรบ้างที่เป็นอันตรายต่อแมว?

  • สุนัขสามารถกินอาหารคนได้ไหม?
  • อาหารอะไรบ้างที่แนะนำสำหรับสุนัข?
  • อาหารอะไรบ้างที่ไม่แนะนำให้สุนัขรับประทาน?
  • อาหารอะไรบ้างที่เป็นอันตรายต่อสุนัข?

  • ผลการศึกษานี้แสดงไว้ในตารางด้านล่าง แม้ข้อมูลในการศึกษานี้เป็นเชิงลึกด้านวิชาการ แต่การศึกษานี้เป็นเพียงแนวทางสำหรับการแนะนำอาหารสำหรับสุนัขและแมว โดยข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมและสรุปจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยได้