เพิ่มภูมิคุ้มกันและต้านไวรัส
หัวใจและหลอดเลือด
ลดการอักเสบ

กล้ามเนื้อและกระดูก

ควบคุมน้ำหนัก